Magister       Medewerkers       Route

Wie zijn wij

De Faam is een praktijkschool. Een praktijkschool is voor leerlingen die in eerste instantie niet in staat zijn een reguliere opleiding voor voortgezet onderwijs met een diploma af te sluiten.

Iedere leerling die De Faam succesvol verlaat doet dit met een Praktijkschooldiploma. Het onderwijsaanbod op De Faam is gericht op het individuele uitstroomprofiel. Het rooster is volledig afgestemd op wat de leerling wil bereiken. Met de coach wordt regelmatig bekeken hoe het ervoor staat en waar nog hulp nodig is. Alle afspraken en te volgen lessen worden verwerkt in een rooster op maat.