Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-43

Stages

De stages – en haar voorbereiding daar op – kennen een bepaalde, vaste opbouw. Van het leertempo van de individuele leerling hangt af hoe snel de verschillende stappen genomen kunnen worden. De leerling verzamelt bewijzen en certificaten van deze verschillende stappen als onderdeel van het examen portfolio.

We onderscheiden:

A. Stage voorbereiding 1 ( interne en externe groepsstages; voornamelijk leerjaar 1)

 • Hulpdienst: verrichten van interne werkzaamheden. (koffie/thee/afwas/boodschappen doen/klussen in en rond de school.)
 • Prestaties in de Praktijkvakken:
  • Kaarsenmakerij
  • Textiel
  • Eerste hulp verlening
  • Groen

Te behalen certificaat:
Stage Voorbereiding 1

B. Stage Voorbereiding 2 (interne en externe groepsstages; voornamelijk leerjaren 2/3)

 • Externe groep stages. In klas 2 gaan de leerlingen gedurende het jaar 2 keer 4 halve dagen in een groep, onder leiding van een coach, stage lopen op een locatie buiten de school.
 • Praktijkvakken

Te behalen certificaten:
Stage Voorbereiding 2

C. Stage (externe, zelfstandige stages; voornamelijk leerjaren 4 en 5)

 • • Fase 1: (voornamelijk leerjaar 3) Oriënterende stages van 2 dagen per week. De verdere ontwikkeling van 20 competenties werknemersvaardigheden, alsmede het zoeken van een geschikte uitstroomrichting staan centraal.
 • • Fase 2: (voornamelijk leerjaar 4) Beroepsgerichte stages van twee tot drie dagen per week. Centraal staat het ontwikkelen van specifieke vaardigheden behorend bij het gekozen beroepsprofiel. Blijvende aandacht is er voor het aanleren en onderhouden van de 20 competenties werknemersvaardigheden.
 • • Fase 3: (voornamelijk leerjaar 5) Plaatsing stages van vier dagen per week. Centraal in deze fase staat het verzilveren van het geleerde. De puntjes worden op de i gezet, met als doel: het binnenhalen van een arbeidsovereenkomst, al dan niet in combinatie met een vervolgopleiding.

Te behalen certificaat:
Arbeidsstage. (te behalen vanaf klas 4)