Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-35

Leerlingen – Agenda                                                           Klik hier voor de volledige jaaragenda

De vakanties in schooljaar 2023-2024 zijn als volgt:

Herfstvakantie            21 oktober 2023 tot en met 29 oktober 2023
Kerstvakantie              23 december 2023 tot en met 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie      17 februari 2024 tot en met 25 februari 2024
Meivakantie                 27 april 2024 tot en met 12 mei 2024
Zomervakantie            20 juli 2024 tot en met 1 september 2024

 

De feestdagen zijn in schooljaar 2023-2024 als volgt:

Kerstdagen                  25/25 december 2023
Nieuwjaarsdag             1 januari 2024
Pasen                          31 maart en 1 april 2024
Suikerfeest                 10 april 2024
Koningsdag               27 april 2024
Bevrijdingsdag             5 mei 2024
Hemelvaartsdag           9 mei 2024
Pinksteren                   19 en 20 mei 2024

 

Extra roostervrije dagen voor leerlingen 2023-2024

De extra roostervrije dagen voor directie en leraren en onderwijsondersteunend personeel zijn in schooljaar 2023-2024 als volgt:

10 april 2024, Suikerfeest
6, 7, 8 en 10 mei 2024, meivakantie

Op sommige dagen is er geen sprake van vakantie voor medewerkers, maar zijn leerlingen wel vrij. Medewerkers hebben op deze dagen een studiedag of roostervrije dag en werken met elkaar aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De roostervrije dagen zijn als volgt:

4 september 2023
19 september 2023
10 oktober 2023
16 januari 2024
27 februari 2024
25 april 2024
26 april 2024
19 juli 2024