Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-43

PrO/VMBO

De Faam en Pascal-Zuid zijn in schooljaar 2019/2020 gestart met een PrO VMBO klas. De leerlingen uit deze klas zijn leerlingen van de Faam en hebben een coach van de Faam.

Ze volgen een aantal onderbouw vakken/lessen op de Faam. De vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels volgen ze op VMBO-b niveau op Pascal Zuid.

Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen na de 2e klas de overstap maken naar regulier VMBO-basis of VMBO-LWT (leerwerktraject) bij Pascal Zuid.

Als praktijkonderwijs beter bij de leerling past dan volgt hij/zij vanaf de 3e klas het volledige lesprogramma bij de Faam.