Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-43

PrO/VMBO

De Faam en Pascal-Zuid starten dit jaar met een PrO VMBO klas. De leerlingen uit deze klas zijn leerlingen van de Faam en hebben een coach van de Faam.

Ze volgen een aantal onderbouw vakken/lessen op de Faam. De vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels volgen ze op Pascal Zuid.

Leerlingen die in aanmerking komen voor de overstap van het VMBO gaan na 2e klas de overstap maken naar regulier VMBO-basis of VMBO-LWT.

Als praktijkonderwijs beter bij de leerling past dan stromen ze in het derde jaar van de Faam.