Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-51

Vertrouwenspersoon

In geval van een probleem of een klacht (bijvoorbeeld over ongewenst gedrag in het bijzonder seksuele intimidatie, racisme of een andere vorm van discriminatie, agressie of geweld) kan contact worden opgenomen met de vertrouwensdocenten op school. Bij De Faam zijn dit mevrouw M. Meulenkamp en de heer P. Versteeg.

Om te kunnen spreken met iemand die verder van de school af staat zijn er ook vertrouwenspersonen bij ZAAM aangesteld.

Meer informatie en de bereikbaarheid vindt u op https://www.zaam.nl/over-zaam/klachten-en-integriteit/vertrouwenspersonen/.