Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-51

Vertrouwenspersoon

In geval van een probleem of een klacht (bijvoorbeeld over ongewenst gedrag in het bijzonder seksuele intimidatie, racisme of een andere vorm van discriminatie, agressie of geweld) kan contact worden opgenomen met de interne vertrouwenscommissie. Bij De Faam zijn dit mevrouw M. Meulenkamp en de heer P. Versteeg. Deze commissie werkt volgens een vastgesteld protocol.

Om te kunnen spreken met iemand die verder van de school af staat zijn er ook vertrouwenspersonen bij ZAAM aangesteld. Deze zijn te bereiken via de coördinator voor klachten, de heer Frans Kaandorp, bereikbaar
via f.kaandorp@zaam.nl.