Magister       Medewerkers       Route

Nieuws

De Faam groot-26

Nieuws

3 juni 2020

Betreft: Lessen volgens de richtlijnen van het RIVM

Beste ouders/verzorgers,

Op dit moment is de hele school ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM. Daardoor kan iedereen veilig naar school. 

Het onderwijs zal niet hetzelfde zijn als voor Corona, maar we gaan er een mooie laatste schoolperiode van te maken. 

Er zijn ook regels over hoe de leerlingen naar school komen. Daarom herhaal ik dat als je woonachtig bent binnen 8 kilometer van de school, je zoveel mogelijk lopend of met de fiets komt. Als dat niet kan mag u uw zoon of dochter ook brengen. Ouders/verzorgers mogen de school niet betreden. 

Startmoment op De Faam

De leerlingen nemen een tas mee met schoolspullen (pen, potlood, schaar, lijm), boeken, eten, drinken en iPad erin. Tijdens deze laatste schoolweken kun je geen gebruik maken van kluisjes. Leerlingen die nog geen IPAD hebben, krijgen deze de eerste schooldag op school van de docent in het lokaal. 

Het lokaal

Alle tafels staan anderhalve meter uit elkaar. Wanneer je het lokaal in gaat, krijgt je een plek toegewezen door de docent. Ook als leerlingen het lokaal verlaten, gaat dit volgens een vaste volgorde. 

Toiletbezoek

De leerlingen kunnen beperkt naar het toilet. Houd er rekening mee dat dit alleen kan tijdens het pauze moment. Wanneer een leerling naar het toilet is geweest, wordt er verwacht dat hij of zij zelf de wc-bril, kraan, deur en zeeppompje weer schoonmaakt. 

Ga dus voordat je naar school komt nog even naar het toilet! 

Pauze moment

Leerlingen wisselen niet van lokaal. Ook de pauzes vinden plaats in het lokaal. Eten en drinken in het pauze moment is dus in de klas. Zorg dat je een tas mee hebt, waar je zelf je afval in kan mee nemen. Afval moet namelijk ook weer mee naar huis. 

Stages

Voor leerjaar 3 worden de stages weer gestart. Dit gebeurt alleen na overleg met ouders, leerling, stagebedrijf en de stagedocent.

Thuiswerken
Alle leerlingen gaan 2 dagdelen in de week naar school. Op school krijgen zij instructies om de overige dagen thuis aan de slag te gaan. De vakken die worden gegeven zijn rekenen, Nederlands en project. Daarnaast krijgen de leerlingen voor 2 praktijkvakken instructies mee en voeren zij deze les thuis uit. Er wordt ook buiten gym gegeven. 

Op de dag dat leerlingen gym hebben, komen zij in sportkleding naar school. Zij kunnen zich niet omkleden. Daarnaast moeten de leerlingen op de gym dag met de fiets komen. Ook bij gym houden wij ons aan de anderhalve meter maatregel. Er fietst een docent mee heen en terug naar de gymlocatie. 

Wanneer het regent vervalt de gymles. Dat hoort de leerling dan via Magister.

Wij wensen uw zoon of dochter een fijne laatste periode van dit schooljaar toe.

 

Op Instagram staat een dringende oproep van SWT_Jongerenwerk over het corona virus. Bekijk het filmpje en houd je aan de oproep om afstand te bewaren. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt over ons land!