Magister       Medewerkers       Route

Ondersteuning en begeleiding

Ondersteuning en begeleiding

Naast de basiszorg die coaches en docenten bieden, is er een ondersteuningsteam. De Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (COB) coördineert alle zorgtaken en maakt deze bespreekbaar. Bij specifieke vragen over cognitieve, sociaal emotionele of persoonlijke ontwikkeling wordt de coach ondersteund door de Coördinator Ondersteuning en Begeleiding, de medewerker ondersteuning en begeleiding en/of de schoolmaatschappelijk werker (SMW).
Als het nodig is zet de school een GGD-arts, jeugdteam of een andere externe professional in. Het ondersteuningsteam van De Faam streeft naar optimale kansen op een goede schoolcarrière, voor iedere individuele leerling. Bij het uitvoeren van extra begeleiding- en ondersteuningsvragen voor de leerling betrekken wij ouder(s)/verzorger(s).
Ouder(s)/verzorger(s) zijn voor ons belangrijke partners in de samenwerking.

Voor contact met de Coördinator Ondersteuning en Begeleiding kunt u mailen met mevr. S. Verwindt: s.verwindt@defaam.org