Magister       Medewerkers       Route

Magister

De Faam groot-25

Magister

De school gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van leerlingen. Alles wordt op een veilige manier opgeborgen en bewaard. Dossiers van leerlingen zitten in een afgesloten kast en dossiers worden niet meegenomen. Op De Faam maken
we gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem ‘Magister’ om alle gegevens goed bij te houden en te bewaren. Dit is een geautomatiseerd en goed beveiligd systeem. Magister is deels door leerlingen en ouders in te zien via de computer of App.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alles ouders een brief met alle inloggegevens.