Magister       Medewerkers       Route

Visie

Iedere leerling die De Faam succesvol verlaat doet dit met een praktijkschooldiploma. Het onderwijsaanbod op De Faam is gericht op het individuele uitstroomprofiel. Het rooster is volledig afgestemd op wat de leerling wil bereiken. Met de coach wordt regelmatig bekeken hoe het ervoor staat en waar nog hulp nodig is. Alle afspraken en te volgen lessen worden verwerkt in een rooster op maat.

Deze werkwijze moet uiteindelijk leiden tot:
• een goede voorbereiding van de leerling op een zelfstandige plaats binnen de maatschappij (burgerschap)
• een blijvende werkplek op de arbeidsmarkt (indien mogelijk)
• de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een certificaat of een diploma via een pro-roc traject, waarin praktijkscholen en Regionale Opleiding Centra (roc) samenwerken

Onze visie:
• eigenaarschap van het leren ligt bij de leerling
• ouders/verzorgers zijn een belangrijke partner in de pedagogische driehoek
• stagebieders zijn onze partners in het realiseren van onze doelstelling
• elk personeelslid weet wat De Faam te bieden heeft
• De Faam werkt met coachende docenten die het uitstroomperspectief van leerlingen duidelijk in beeld hebben
• De Faam draagt bij aan een financieel gezond ZAAM (stichting waar De Faam onderdeel van is)
• De Faam investeert in een goede relatie met de buurt