Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-2

Toelating

Een leerling wordt toegelaten tot het praktijk- onderwijs als hij/zij voldoet aan de, door het Samenwerkingsverband Zaanstreek, vastgestelde criteria. De Faam is verantwoordelijk voor de besluitvorming, en vraagt bij de Commissie van Toelating en Advies de PrO-beschikking aan. 

In de PoVo-brochure vind je meer informatie.

Bekijk hier de complete keuzegids voortgezet onderwijs Zaanstad 2022.