Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-2

Toelating

Een leerling wordt toegelaten tot het praktijk- onderwijs als hij/zij voldoet aan de, door het Samenwerkingsverband Zaanstreek, vastgestelde criteria. De Faam is verantwoordelijk voor de besluitvorming, en vraagt bij de Commissie van Toelating en Advies de PrO-beschikking aan. 


Aanmelden alle leerjaren schooljaar 2024-2025

LET OP: Op dit moment is plaatsing op Praktijkschool De Faam voor het schooljaar 2024-2025 helaas niet meer mogelijk omdat de school aan haar maximale capaciteit zit voor alle leerjaren.