Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-25

Contact met ouders

De Faam hecht grote waarde aan de zogenaamde ‘pedagogische driehoek’, waar leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van school deel van uitmaken. Een goede samenwerking met ouders/verzorgers is heel belangrijk.

Samen om tafel
In het begin van het schooljaar zijn er ouderavonden op school waarvoor alle ouders/verzorgers uitgenodigd worden. Daarnaast zijn er spreekavonden om de vorderingen van de leerlingen te bespreken. In het eerste of tweede leerjaar kunnen er ook huisbezoeken plaatsvinden.

Bekijk het portfolio
Tweemaal per jaar neemt de leerling zijn of haar portfolio mee naar huis. In deze bewaarmap zitten de projecten, doelen en onderwerpen waaraan gewerkt is. Het is de bedoeling dat de ouder/verzorger de inhoud bekijkt, bespreekt en het formulier ondertekent.