Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-43

Leerjaar 5/6

In dit leerjaar is er een keuze uit twee profielklassen: 

Profiel Werken/Begeleid Werken/Anders 

Het accent ligt in dit profiel op stage en het verkrijgen van een baan, eventueel gecombineerd met een beroepsopleiding. Het aantal lesuren en stage uren is afhankelijk van het uitstroomprofiel en wordt door de coach bepaald.
Stage: tot 4 dagen per week. Dit profiel biedt mogelijkheden tot het behalen van branche erkende certificaten. 

Profiel leren/werken 

In dit profiel ligt het accent op stage en het behalen van een diploma (Entree ROC).
School: een dag per week
Roc: een dag per week (zelfstandig in Amsterdam) Stage: drie dagen per week