Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-2

Informatieavond

De informatieavond van dit schooljaar is op dinsdag 28 november van 18.30 – 20.00 uur.

U kunt zich opgeven voor deze avond door een mail te sturen naar onze coördinator ondersteuning en begeleiding via e-mail adres s.verwindt@defaam.org. Mevrouw Verwindt zal daarna contact met u opnemen.