Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-42

Onderwijs

Er is gekozen voor een onderwijsvorm die afgestemd is op de individuele leerwensen.
Er wordt gewerkt met een eigen individueel ontwikkelingsplan (IOP), waarbij gewerkt wordt in de richting van een sector waarin de leerling zou willen gaan werken. Dit IOP wordt doorlopend aangevuld met nieuwe leerdoelen, passend bij de uitdagingen die de leerling kan, wil of soms ook moet aangaan. 

De coach weet precies hoe de leerling functioneert: de sterke punten en de punten waar nog aan gewerkt moet worden. Met de coach worden
de leerdoelen opgesteld en het portfolio en/of examendossier bijgehouden. De leerling wordt zo medeverantwoordelijk voor het slagen van de eigen leerdoelen. 

Naast Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) als Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels biedt De Faam praktijkvakken aan die onder meer gericht zijn op de ontwikkeling van basiscompetenties en vaardigheden, zoals techniek, groenvoorziening
en verzorging. Door echt aan de slag te gaan wordt duidelijk wat het nut is van school. Zo blijkt bijvoorbeeld al snel dat rekenen veel meer is dan moeilijk doen met cijfers. Het is belangrijk voor hen die later in een winkel willen gaan werken, 

maar ook voor degene die de technische kant op wil gaan. Rekenen met geld, meten, wegen, een tabel lezen, al deze zaken komen aan de orde.