Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-23

Schooltijden

De reguliere lestijden op De Faam zijn als volgt:

Regulier rooster (45 minuten)


Verkort rooster (40 minuten)

In bepaalde situaties (bijv. in de week van de rapportvergaderingen) kan ook een verkort rooster (40 minuten per les) of aangepast rooster worden gehanteerd. Dit wordt dan tijdig in Magister aangegeven. Al onze leerlingen krijgen een activiteitenkalender waar voor het gehele schooljaar de planning in staat.