Magister       Medewerkers       Route

Onze school

De leiding van De Faam is in handen van de heer M. El Jaouhari (directeur) en mevrouw J. Spek-Cinqualbre (adjunct-directeur). De school heeft een locatie- medezeggenschapsraad (LMR), waarin naast een vertegenwoordiging van het personeel ook ouders zitting hebben.

De Faam heeft ongeveer 210 leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte is 10-12 leerlingen. De leeftijdscategorie is 12 tot 18 jaar.

Leerlingen

Er is gekozen voor een onderwijsvorm die afgestemd is op de individuele leerwensen.
Er wordt gewerkt met een eigen individueel ontwikkelingsplan (IOP), waarbij gewerkt wordt in de richting van een sector waarin de leerling zou willen gaan werken. Dit IOP wordt doorlopend aangevuld met nieuwe leerdoelen, passend bij de uitdagingen die de leerling kan, wil of soms ook moet aangaan. 

 Groep 8

Zoek je een school waar je je snel thuis voelt? Kom naar de Faam! In ons open, lichte gebouw is de sfeer heel goed. We zijn maar met 210 leerlingen. Dus iedereen kent elkaar. In de les kijken we naar wat jij kunt en wilt. Wil je een vak graag leren uit een boek? Dat kan. Of ga je liever aan de slag met een project? Ook dat mag. In de lessen kun je ook werken op een iPad. Je leert dus op de manier die het beste bij jou past.

DSCF2143

Nieuws

Schoolfotograaf

In de jaarplanning stond de schoolfotograaf ingepland op donderdag 9 en dinsdag 14 november 2023. In verband met de stageweek is dit verplaatst naar dinsdag 14 en woensdag 15 november 2023.

Van de leerlingen wordt een portretfoto en klassenfoto gemaakt. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u contact opnemen met de coach. De foto’s zijn gratis voor de leerlingen van De Faam.


De open lesmiddagen

De open lesmiddagen voor de groep 8 leerlingen zijn op woensdag 10 januari 2024 van 13.30 uur tot 15.30 uur of op woensdag 24 januari 2024 van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Leerlingen kunnen zich voor een van deze middagen inschrijven bij mevrouw Verwindt via haar e-mail adres s.verwindt@defaam.org.


Open huis

Het open huis is op maandag 5 februari 2024 van 18.00 uur tot 20.00 uur.

IMG_0487

Stage

Praktijkonderwijs; de naam zegt het al: onderwijs vanuit de praktijk. Zichtbaar, voelbaar en hoorbaar in een school voor Praktijkonderwijs. Leren door te doen. Praktijklessen in de diverse uitstroomrichtingen nemen een belangrijke plaats in het rooster in. Deskundig personeel en goed ingerichte praktijklokalen helpen de leerling hun ‘skills’ te ontdekken en te ontwikkelen. Daar gaan we voor.

 

 

DSCF1954

Ouder

De school, dat zijn wij. Leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van De Faam. De Faam hecht grote waarde aan deze ‘pedagogische driehoek’. Een goede onderlinge samenwerking is van groot belang. Optimale zorg voor
de leerling kunnen we alleen garanderen met uw hulp!