Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-43

Praktijkschooldiploma

Op De Faam verzamelen leerlingen bij alle vakken bewijzen voor in hun portfolio. In leerjaar 1,2 en 3 werken de leerlingen aan het behalen van het certificaat basisvorming, EHBO en de voorbereidende stage. Vanaf het 4e leerjaar vormen meerdere bewijzen uit de voorgaande jaren een certificaat.

In het examenjaar wordt een examendossier opgesteld. Het examendossier is opgebouwd uit alle behaalde certificaten en laat de groei van de leerling zien. Wanneer de leerling voldoet aan de exameneisen volgt er een examengesprek.

In het examengesprek met een assessor van een andere praktijkschool bespreekt de leerling zijn of haar ontwikkeling op de verschillende gebieden. Wanneer de leerling voldoet aan alle eisen en het examengesprek positief afrondt, behaalt de leerling het praktijkschooldiploma.