Magister       Medewerkers       Route

De Faam groot-35

Afspraken 

Je bent ziek, wat nu?
In Nederland kennen we de leerplicht. Maar wat als de leerling ziek is of naar de dokter moet? Of als er buiten de vakanties extra vrij nodig is?

Bij ziekte/afwezigheid: contact met school
De ouder/verzorger neemt vóór 8.30 uur contact op met De Faam. Als er stage gelopen wordt, bel dan ook de stagegever! Voor extra vrij moet een verzoek ingediend worden. Het formulier dat hiervoor nodig is, is af te halen bij de administratie.

Geen afbericht? 
Als een leerling zonder afbericht niet op school of stage komt, dan wordt deze leerling als ‘ongeoorloofd afwezig’ geregistreerd. Coaches zijn verplicht om afwezigheid bij te houden en te melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken of school vragen om de leerling de gemiste uren in te laten halen. Zorg dus dat je het ons laat weten als je niet aanwezig kunt zijn.

Afmelden? Bel naar school vóór 8.30 uur: 075 6312676

De receptie is dagelijks te bereiken tussen 7.45 – 16.00 uur