iDEALnet

Wat is iDEALnet? 

 

Over De Faam

De Faam is een praktijkschool. Een praktijkschool is voor leerlingen die in eerste instantie niet in staat zijn een reguliere opleiding voor voortgezet onderwijs met een diploma af te sluiten.

Iedere leerling die De Faam succesvol verlaat doet dit met een Praktijkschooldiploma. Het onderwijsaanbod op De Faam is gericht op het individuele uitstroomprofiel. Het rooster is volledig afgestemd op wat de leerling wil bereiken. Met de coach wordt regelmatig bekeken hoe het ervoor staat en waar nog hulp nodig is. Alle afspraken en te volgen lessen worden verwerkt in een rooster op maat.

Meer over De Faam (zoals het onderwijs, toelating, stages) leest u in onze Schoolgids.

Voorkant schoolgids Banner Logo Sodk2 M

Brochures

De Overstapgids biedt informatie over de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. In de brochure Van aanmelding naar inschrijving vindt u alle informatie over aanmelden en inschrijven in het Voortgezet Onderwijs.

De Overstapgids

Overstap19