Praktijkonderwijs; de naam zegt het al: onderwijs vanuit de praktijk. Zichtbaar, voelbaar en hoorbaar in een school voor Praktijkonderwijs. Leren door te doen. Praktijklessen in de diverse uitstroomrichtingen nemen een belangrijke plaats in het rooster in. Deskundig personeel en goed ingerichte praktijklokalen helpen de leerling hun 'skills' te ontdekken en te ontwikkelen. Daar gaan we voor. Theoretische ondersteuning hoort daar bij, afgestemd op de “drive” en op het individuele leervermogen van iedere leerling.

Onderwijs vanuit de praktijk gaat op een school als de onze nog een forse stap verder. Na een gedegen periode van voorbereiding komt de leerling in de fase van de stages: bestaande kennis, vaardigheden en voorkeuren van de leerling wordt ingezet en uitgebreid door deze te gaan oefenen op een stageplaats.

Bewijzen en certificaten
De stages – en haar voorbereiding daar op - kennen een bepaalde, vaste opbouw. Van het leertempo van de individuele leerling hangt af hoe snel de verschillende stappen genomen kunnen worden. De leerling verzamelt bewijzen en certificaten van deze verschillende stappen als onderdeel van het examen portfolio.

We onderscheiden:

StageII

A. Stage voorbereiding 1 ( interne en externe groepsstages; voornamelijk leerjaar 1;werken aan 10 competenties werknemers vaardigheden)

 • Hulpdienst: verrichten van interne werkzaamheden. (koffie/thee/afwas/boodschappen doen/klussen in en rond de school.)
 • Prestaties in de Praktijkvakken (waaronder Kaarsen atelier)

 Voorts:

 • Gedrag op school

Te behalen certificaat:
Stage Voorbereiding 1

stage08

B. Stage Voorbereiding 2 (interne en externe groepsstages; voornamelijk leerjaren 2/3; werken aan 20 competenties werknemers vaardigheden)


 • Maatschappelijke Stages
  . Hoewel niet het primaire doel van de maatschappelijke stages, maken deze stages toch deel uit van het proces van stage voorbereiding. De stages vinden plaats binnen allerlei maatschappelijke organisaties, veelal naar voorkeur van de leerling.
 • Zaanse Schans: klussen op en rond het terrein.
 • Stepa: in- en ompak werkzaamheden in een gedeelte van de firma Stepa in Assendelft
 • Praktijkvakken (waaronder Kaarsen atelier)

Voorts:

 • Gedrag op school

Te behalen certificaten:
Maatschappelijke Stage
Stage Voorbereiding 2

StageIIIC. Stage (externe, zelfstandige stages; voornamelijk leerjaren 4 en 5; naast 20 competenties werknemers vaardigheden inzet op vak gerichte competenties)

 • Fase 1: (voornamelijk leerjaar 3) Oriënterende stages van één dag per week. De verdere ontwikkeling van 20 competenties werknemersvaardigheden, alsmede het zoeken van een geschikte uitstroomrichting staan centraal.
 • Fase 2: (voornamelijk leerjaar 4) Beroepsgerichte stages van twee tot drie dagen per week. Centraal staat het ontwikkelen van specifieke vaardigheden behorend bij het gekozen beroepsprofiel. Blijvende aandacht is er voor het aanleren en onderhouden van de 20 competenties werknemersvaardigheden.
 • Fase 3: (voornamelijk leerjaar 5) Plaatsing stages van drie tot vier dagen per week. Centraal in deze fase staat het verzilveren van het geleerde. De puntjes worden op de i gezet, met als doel: het binnenhalen van een arbeidsovereenkomst, al dan niet in combinatie met een vervolgopleiding.

Te behalen certificaat:
Arbeidsstage. (te behalen vanaf klas 4)

Foto's van leerlingen tijdens hun stage: