De Faam hecht grote waarde aan de zogenaamde 'pedagogische driehoek', waar leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van school deel van uitmaken. Een goede samenwerking met ouders/verzorgers is heel belangrijk.

Groepsmedezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zowel medewerkers als ouders. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Interesse in een plek in de MR? Aanmelden kan bij de administratie.

Samen om tafel
In het begin van het schooljaar zijn er ouderavonden op school waarvoor alle ouders/verzorgers uitgenodigd worden. Daarnaast zijn er spreekavonden om de vorderingen van de leerlingen te bespreken. In het eerste of tweede leerjaar kunnen er ook huisbezoeken plaatsvinden.

Bekijk het portfolio
Tweemaal per jaar neemt de leerling zijn of haar portfolio mee naar huis. In deze bewaarmap zitten de projecten, doelen en onderwerpen waar aan gewerkt is. Het is de bedoeling dat de ouder/verzorger de inhoud bekijkt, bespreekt en het formulier ondertekent.