Bij specifieke vragen over cognitieve, sociaal emotionele of persoonlijke ontwikkeling wordt de coach ondersteund door de zorgcoördinator, de school maatschappelijk werker en leerlingbegeleiders. Als het nodig is zet de school een GGD-arts, psycholoog of een andere professional in. Met behulp van het zorgteam wil De Faam de kansen op een goede schoolcarrière, voor iedere individuele leerling, optimaal benutten.

Samenwerking met ouders/verzorgers

Bij het uitvoeren van extra zorgvragen en ondersteuning voor de leerling streven wij ernaar om de ouders/verzorgers erbij te betrekken. Ouders/verzorgers zijn voor ons belangrijke partners in de samenwerking. Meer over de zorgstructuur staat in hoofdstuk 6 van onze Schoolgids.