Bij De Faam zijn de volgende zorgcoördinatoren:mevrouw M. de Vries en ondersteuner zorgcoördinator mevrouw L. Hendriks. De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor een goede onderlinge samenhang van de leerlingzorg.

Meer informatie over de zorgcoördinatoren staat in hoofdstuk 6 van de Schoolgids.