• Zorgcoördinatoren

    Zorgcoördinatoren

    De Faam heeft twee zorgcoördinatoren, zij zorgen voor de aansluiting tussen de begeleiding van alle leerlingen.
  • Zorgteam

    Zorgteam

    In het zorgteam hebben alle mensen zitting die betrokken zijn bij de zorg en begeleiding van leerlingen. Ook instanties worden hierbij betrokken.