Een leerling wordt toegelaten tot het praktijkonderwijs als hij/zij voldoet aan de door de overheid vastgestelde criteria. De Faam is verantwoordelijk voor de besluitvorming. De regionale verwijzingscommissie regelt de beschikkingen.

Inschrijven werkt als volgt:
1. Het aanmeldingsformulier, dat wordt verspreid op de Zaanse scholen, wordt ingevuld. Na de aanmelding volgt er een gesprek met ouders/verzorgers, leerling en coördinator.

2. De toelatingscommissie, bestaande uit de coördinator aanmeldingen, de zorgcoördinator en de directie, besluit of een leerling wel of niet toegelaten kan worden en laat de uitkomst schriftelijk weten aan de ouders/verzorgers.