De Faam is een praktijkschool. Een praktijkschool is voor leerlingen die in eerste instantie niet in staat zijn een reguliere opleiding voor voortgezet onderwijs met een diploma af te sluiten. Deze leerlingen zijn gebaat bij een opleiding die aansluit op de arbeidsmarkt. Leerlingen met een leerachterstand krijgen op De Faam de kans om hun mogelijkheden, gericht op arbeid, te ontwikkelen. Daarnaast zijn er ook leerlingen die uitstromen richting bijvoorbeeld het vmbo of roc. Het uitgangspunt bij De Faam is: betekenisvol leren.

Een christelijke school
Praktijkschool De Faam is een algemeen christelijke school. Er zijn dagopeningen en vieringen. De achtergrond van iedere leerling wordt gerespecteerd. Verdraagzaamheid en waardering voor andere meningen vinden wij heel belangrijk. We leven in een multiculturele samenleving die een verrijking kan zijn voor iedereen. Op De Faam wordt er vanuit gegaan dat ouders/verzorgers en leerlingen de visie op het christelijk onderwijs respecteren en dat de leerlingen deelnemen aan bovengenoemde activiteiten.

Meer over De Faam (zoals het onderwijs, toelating, stages) leest u in onze Schoolgids