• Identiteit

  Identiteit

  Het uitgangspunt bij De Faam is: betekenisvol leren.
 • Missie en visie

  Missie en visie

  Iedere leerling die De Faam succesvol verlaat doet dit met een praktijkschooldiploma.
 • Toelating

  Toelating

  Een leerling wordt toegelaten tot het praktijkonderwijs als hij/zij voldoet aan de door de overheid vastgestelde criteria.
 • Vacatures

  Vacatures

  De Faam maakt deel uit van Zaam.