Met onderbouw bedoelen we de leerjaren 1 en 2. Het onderwijsaanbod is hier gericht op het ontwikkelen van de basiscompetenties. De leerjaren 3, 4, 5 en 6 noemen we de bovenbouw. Het onderwijsaanbod is hier gericht op de individuele uitstroomprofielen van de leerling.

In hoofdstuk 3 van onze Schoolgids leest u hoe het onderwijsaanbod er uitziet, welke vakken er welk jaar gevolgd worden, welke diploma's er gehaald (kunnen) worden en meer.