Onderbouw
Een decaan helpt de leerlingen in klas 1 en 2 bij de overstap naar een andere school. Hierbij gaat het vooral om doorstromen naar het vmbo (lwoo). Deze overstap kan alleen aan het eind van de eerste of tweede klas plaatsvinden.
De decaan zal ouders informeren over het aanmelden op de vervolgschool. Ook zorgt de decaan voor de informatieoverdracht naar de vervolgschool en maakt de leerling zoveel mogelijk klaar voor de overstap.

Bovenbouw
De decaan begeleidt leerlingen in de bovenbouw, 16 jaar en ouder, naar een vervolgopleiding. Meestal is dit een deeltijdopleiding op niveau 1 van het ROC.
De decaan zorgt voor de juiste inschrijving en informatievertrekking naar leerlingen en ouders over het vervolgonderwijs.
Naar aanleiding van de rapportagebespreking krijgt de leerling samen met zijn of haar ouders een gesprek met de coach. De coach bespreekt het advies met hen. Als dat luidt: doorleren, krijgt de leerling toestemming van de mentor om een gesprek aan te gaan met de decaan. Natuurlijk kunnen ook ouders een gesprek aanvragen.

Wat doet de decaan?
• De decaan helpt met het zoeken naar de juiste opleiding.
• De decaan bespreekt met de leerling welke stappen hij of zij moet zetten en maakt hier afspraken over.
• De decaan is contactpersoon tussen De Faam en de diverse ROC’s.