Met deze brief informeren wij u over de activiteiten van volgende week.

Met trots kunnen we u melden dat onze school het vignet “Gezonde school” heeft gekregen. Dit gaan we met onze leerlingen vieren.

Op maandag 27 januari organiseren we onder schooltijd een gezond ontbijt. Hierbij zijn ook de wethouder van Zaanstad en het bestuur van Zaam uitgenodigd.

De leerlingen worden deze dag om 09:15 uur op school verwacht. Zij hoeven zelf geen ontbijt mee te nemen.

Tevens is er volgende week verkort rooster i.v.m. de leerling besprekingen. Elke les is dan 10 minuten korter en duurt dus 40 minuten. Leerlingen zijn dan eerder vrij.

Daarnaast doet ook De Faam mee aan de landelijke staking voor het onderwijs en is de school op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gesloten voor leerlingen.

Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u altijd contact opnemen met de coach van uw kind.

Met vriendelijke groeten,

 

K. Daamen

adjunct directeur