Geachte ouders/verzorgers,

 

 Komende week hebben de leerlingen een verkort rooster van 40 minuten per les.

Het is helaas niet mogelijk de lesuren in Magister aan te passen,

uw kind ziet dus de “gewone” lesuren.

 Hieronder de aangepaste tijden van het verkorte rooster:

Uur

tijd

1

08:30 – 09:10

2

09:10 – 09:50

Pauze

09:50 – 10:10

3

10:10 – 10:50

4

10:50 – 11:30

Pauze

11:30 – 12:00

5

12:00 – 12:40

6

12:40 – 13:20

7

13:20 – 14:00