Beste ouders, verzorgers,

 

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de oproep van de onderwijsbonden tot een landelijke staking op 6 november a.s. Afgelopen vrijdag sloten diezelfde bonden, werkgevers en minister Slob een convenant waarin het kabinet toezegde 460 miljoen euro te investeren in het onderwijs. Hiermee was volgens de bonden de staking van de baan.

 

Nu blijkt achteraf dat er interne verdeeldheid is binnen de bonden. Na veel overleg afgelopen weekend is door de bonden besloten de staking van a.s. 6 november tóch door te zetten. Ook na het convenant heeft een groot aantal medewerkers van de school aangegeven gebruik te willen maken van het recht tot staken. Op onze school zullen op woensdag 6 november, zoals ook eerder aangekondigd, om die reden geen lessen worden gegeven.

 

Wij betreuren de verwarrende berichtgeving rondom de staking en hopen u hiermee voldoende  te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mohamed el Jaouhari

Meerschoolse directeur 

Locaties Pascal Zuid en De Faam

Telefoonnummer: 06-10818418