Aan de ouders/verzorgers van de geslaagden

 

Zaandam, 25 juni 2019

 

                                             Uitnodiging Diplomering De Faam

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Uw zoon/dochter heeft dit schooljaar examen gedaan en is hiervoor geslaagd. Hij/zij gaat onze school met een diploma verlaten en we willen dit diploma op een feestelijke manier uitreiken.

 

We zouden het leuk vinden als uw zoon/dochter in feestelijke kleding op school komt. In verband met de beperkte ruimte in de aula vragen wij u om met maximaal 4 genodigden per leerling op deze avond te komen.

 

Alle leerlingen worden gevraagd bij aankomst op school zich te verzamelen in lokaal 0.15.

De genodigden kunnen vast naar de aula gaan om plaats te nemen.

 

Hieronder vindt u alle informatie over deze feestelijke avond

Datum                              : Donderdag 27 juni 2019

Zaal open                         : Vanaf 19.15 uur kunt u in de aula plaatsnemen

                                        (de voorste rijen zijn voor de geslaagde leerlingen gereserveerd)

Programma

 

  • 19.30 uur               : Opening en welkomstwoord door dhr. El Jaouhari en dhr. Daamen
  • 19.45 – 20.30 uur   : Toespraken en uitreiking diploma’s per sector.
  • 20.30 – 21.00 uur   : Hapje en drankje in de aula
  • 21:00 uur              : Eindtijd

 

Wij hopen u allemaal te zien op 27 juni en zien uit naar een geslaagde en feestelijke avond.

 

Met vriendelijke groet,                                                

namens het team,

 

 M. el Jaouhari / K. Daamen

directeur / adjunct directeur