Aan de ouder(s)/verzorger(s) van

Leerjaar 1 en 2

 

Zaandam, 16 oktober 2018

 

Betreft: Activiteiten oktober/november

 

Geachte heer/mevrouw,

In de maanden oktober en november vinden een aantal activiteiten plaats, zie onderstaand overzicht. In de vorige brief is een fout geslopen, zie *. Deze activiteit is verplaatst naar december.

Dinsdag 16 oktober

We gaan naar de Filmfabriek Zaandam. De film gaat over wilde dieren in de stad.

De leerlingen gaan onder begeleiding vanaf school met de fiets.

Fiets meenemen naar school! 

Herfstvakantie Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober

 

Vanaf maandag 29 oktober

Qupido lessen. Hierin wordt met de leerlingen individueel gepraat over weerbaarheid, grenzen aangeven, relaties, gevoelens en omgaan met sociale media.

 

Maandag 29 en dinsdag 30 oktober

Klas FOA en FOB(alleen leerjaar 1 leerlingen) EPJO lessen door de politie. In deze les leren de leerlingen het maken van goede keuzes en gaan ze kennismaken met de wijkagent.

 

Maandag 5 en donderdag 8 november schoolfotograaf

 

Donderdag 8 november

Studiemiddag, lessen tot 12:10 uur

 

Dinsdag 13 november

ANWB Lessen

leerjaar 1: Ik en het verkeer

leerjaar 2: Verkeersbus

 

*Lessen Foodlab verplaatst naar 12, 13 en 14 december

Dit zijn lessen over gezonde voeding.

 

Donderdag 22 en donderdag 29 november

HALT lessen. Dit gaat over omgaan met groepsdruk en gevaren van sociale media.

 

 

Hopelijk heeft u zo een goed beeld over de komende periode.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team de Faam