Geachte heer/mevrouw,

 

Op donderdag 13 september verwachten wij u voor de algemene ouderavond.

Het is belangrijk dat u komt.

 

 

Op deze avond kunt u kennis maken met de coach van uw kind.

 

U krijgt informatie over de Maatschappelijk Stage(MAS) en uitleg over de keuze werktijd lessen(KWT).

De avond start om 19.00 uur en zal tot ongeveer 20.30 uur duren.

 

Hieronder staat het programma:

18:55 – 19:00 uur Inloop met koffie/thee. U kunt plaatsnemen in de aula
19:00 – 19:05 uur Welkomstwoord
19:10 – 19:25 uur Portfolio/ keuze werktijd lessen
19:30 – 19:45 uur Zorg/eXtra
19:50 – 20:05 uur Voorbereidende stage (MAS)
20:10 – 20:30 uur Kennismaking coach en afronding ouderavond

 

We zien er naar uit om u te verwelkomen op 13 september.

 

Met vriendelijke groet,

 

K. Daamen

adjunct-directeur