Zoals ieder jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school om portret- en klassenfoto’s van onze leerlingen te maken. Dit zal volgende week gaan plaatsvinden op maandag 6, donderdag 9 en vrijdag 10 november.

De klassenfoto wordt volgens onderstaand schema onder lestijd genomen:

Maandag 6 november Donderdag 9 november    Vrijdag 10 november

Klas OB en OC               Klas OA                              Klas 5/6B en 5/6D

Klas 3B                         Klas 3A en 3C

Klas 4A en 4B                Klas 4C en 4D

Klas 5/6A en 5/6C

De portretfoto’s worden op maandag, donderdag en vrijdag gemaakt. Wanneer uw kind op deze dag een afspraak heeft bij b.v. een dokter of tandarts dan kunt u deze afspraak hopelijk verzetten.

Op de activiteitenkalender 2017-2018 heeft u gezien dat er op dinsdag 14 november een studiedag is. De leerlingen hebben deze dag geen les. De stages gaan wel gewoon door.

Met vriendelijke groet,

K. Daamen

adjunct-directeur