Derdejaars leerlingen lopen hier stage als voorbereiding op de individuele stage. Ze werken samen aan een opdracht om m.b.v. werktekeningen uit losse (profiel) onderdelen een step in elkaar te zetten.

infento