Op dinsdag 19 september nodigen wij u uit voor de algemene ouderavond voor klas 3, 4 en 5 ster. Op deze avond maakt u kennis met de coach van uw kind.

“Vertrouwen, betrokkenheid en veiligheid” zijn de kernwaarden waar De Faam voor staat. Vanuit deze waarden starten we het nieuwe schooljaar.

De ouders van klas 3 krijgen uitleg over de sectorkeuze, afsluiting basisvorming, de lessen, stage en portfolio.

De ouders van klas 4 krijgen informatie over het PRO-diploma, de sectorlessen en het examendossier. Uiteraard is er ook tijd om vragen te beantwoorden.

De ouders van klas 5 ster krijgen informatie over arbeidsstage en uitleg over het Boris-traject.

De avond start om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.00 uur duren.

Hieronder staat het programma vermeld:

19:20 – 19:30 uur Inloop met koffie/thee. U kunt plaatsnemen in de aula

19.40 – 20.00 uur Welkomstwoord

20:00 – 20:45 uur Uitleg van de verschillende onderdelen

20:45 – 21.00 uur Kennismaking coach en afronding ouderavond

We zien er naar uit om u te verwelkomen op 19 september.

Met vriendelijke groet,

K. Daamen

adjunct-directeu