Elk jaar doet onze school een onderzoek, een enquête. Hierin worden er allerlei vragen gesteld, die te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs.

Van de uitkomst leert onze school om dingen nog beter te doen. Wij vinden uw mening en die van uw kind belangrijk. Hoe beter de kwaliteit van het onderwijs, hoe beter uw kind is voorbereid op het leven na school. Hopelijk met een leuke baan of misschien een vervolgopleiding.

Afgelopen week hebben alle ouders een brief of e-mail gekregen met de vraag om de enquête in te vullen. De ouders die deze per e-mail hebben gekregen kunnen het thuis op hun eigen computer invullen.

De ouders die hulp nodig hebben met het invullen of geen e-mailadres hebben krijgen de gelegenheid om dit op school te doen; op donderdag 2 maart na het oudergesprek.

Er is hulp aanwezig.

We hopen dat u het gaat invullen, vast onze hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

K. Daamen
adjunct directeur