Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van leerjaren 1 t/m 4

Betreft: Algemene ouderavond d.d. maandag 7 november

Op maandag 7 november nodigen wij u uit voor de algemene ouderavond voor de leerjaren 1, 2,3 en 4.

In het onderstaande programma kunt u lezen dat er een presentatie wordt gegeven door stichting Halt over online veiligheid. Omdat uw kind hierover op school voorlichting heeft gekregen vinden wij het belangrijk om u, als ouder/verzorger, hierbij te betrekken.

Voor de leerjaren 3 en 4 wordt er uitleg gegeven over de sectororiëntatie. Tevens wordt er uitleg gegeven over de inhoud van de sectoren in leerjaar 4, de eisen voor het praktijkschooldiploma en de mogelijkheden om door te groeien na de bovenbouw in leerjaar 5.

De avond zal aanvangen om 19.00 uur en zal tot ongeveer 21.00 uur duren. Hieronder staat het hele programma vermeld:

18:50 – 19:00 uur Inloop met koffie/thee. U kunt plaatsnemen in de aula.

19.00 – 19.05 uur Welkomstwoord

19:05 – 20:15 uur Presentatie van Halt over “Social media en groepsdruk”

20:15 – 20.55 uur Kennismaking/uitleg per leerjaar 1,2,3 en 4

20:55 – 21:00 uur Afronding van de algemene ouderavond 2016-2017

We zien er naar uit om u te verwelkomen op 7 november.

Met vriendelijke groet,

K. Daamen

adjunct-directeur