In klas 1A en 1B wordt op maandag 26 september de enquête “je lijf, je lief” afgenomen door een onderzoeker van de Rutgerstichting. Informatie over dit lesprogramma vindt u hier. Deze brief is ook aan de ouders gestuurd.