In het handboek examen staat wat een leerling moet doen om het PrO-diploma te behalen.
Klik hier om het handboek te bekijken.

Het handboek opent als Word-document. Sla het op en je hebt het altijd bij de hand.