Hier vindt u de protocollen (afspraken, regels) waar op de ouderavond naar verwezen wordt. 

Pestprotocol

Het pestprotocol van Praktijkschool de Faam geeft weer wat het beleid is tegen pesten. Er worden in dit protocol verschillende aspecten behandeld. Er wordt duidelijk hoe de school omgaat met het pesten in verschillende fases . Het is van belang voor de school dat er een dergelijk beleid bestaat, zodat iedereen dezelfde manier van handelen toepast met betrekking tot pesten.

Klik hier om het pestprotocol te bekijken

Verzuimprotocol

Op Praktijkschool de Faam hebben er sinds de invoering van het nieuwe onderwijs systeem en een aantal wettelijke wijzigingen, veranderingen plaatsgevonden omtrent het verzuim. Het verzuimbeleid wordt nu ontwikkeld en vandaar dat Praktijkschool de Faam nu de noodzaak ziet om dit vast te leggen in een protocol. Het doel van dit protocol is duidelijkheid verschaffen over het beleid omtrent verzuim voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en het team van de Faam.

Klik hier om het verzuimprotocol te bekijken

Faamvooraanzichtklein