Er is wat verwarring ontstaan. Voor de duidelijkheid:vrijdag 3 april(Goede Vrijdag) is géén vrije dag.

De leerlingen die les hebben zijn tot 12.10 uur ingeroosterd.

Voor de stage-leerlingen  is het een normale stagedag.

vrolijkpasen